Strövarna

Strövare för sju- till nioåringar
En öppen eld. Ett vindskydd. En försiktigt hanterad yxa. En grupp där alla hör till och får vara med.

Många aktiviteter som vänder sig till barn i den lägre skolåldern skapar spänning genom konkurrens och tävlingsmoment. I Strövarna är det helt andra upplevelser som får adrenalinet att rusa. Att få prova en klättervägg, att spåra djur i nysnön, att så småningom, nästan alldeles på egen hand, göra upp en eld.Lek och bus och nya kunskaper
Strövarna träffas regelbundet tillsammans med sina ledare. Det skapar en trygg grupp som ger möjlighet att våga prova på det där som kanske först känns lite läskigt. Eller bara en glädje i nya kompisar och en tillhörighet vid sidan av skolan och klassen.

Strövarna är en pedagogisk friluftsaktivitet för barngrupper i åldrarna 7–9 år och anordnas avFriluftsfrämjandet.

Strövarna leds av en eller flera utbildade ledare och innefattar såväl utbildning som lek och bus. Barnen får lära sig om allemansrätten, att använda knivkarta och kompass, arbeta tillsammans i en grupp och ta hänsyn till både människor och natur. Undersökning av småkryp, tävlingar och kortare läger (övernattningar) ingår också.

Vi har just nu en grupp som håller till i skogarna.

Hitta hit